Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0181-325545
  • info@ewmakelaars.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  0181-325545
06-02-2018

Misverstanden bij een autoverzekering

Er zijn nogal wat misverstanden over de autoverzekering en over de schadevrije jaren. Een aantal veel voorkomende misverstanden willen wij graag de wereld uit helpen.

Als eigenaar van een auto kun je niet zonder een autoverzekering. Alleen al vanwege het feit, dat de WA-dekking wettelijk verplicht is.
En wie de verzekering goed weet af te stemmen op de eigen voorkeuren kan daarmee natuurlijk zijn eigen (premie-)kosten goed in de hand houden. Maar wat zijn dan die misverstanden? 

Gaat iedere schade ten koste van het aantal schadevrije jaren?

Bij het veroorzaken van een schade aan anderen zal de autoverzekeraar schade moeten vergoeden op basis van het WA-deel van de autoverzekering. Dergelijke schades gaan altijd ten koste van het aantal schadevrije jaren. Ook bij het claimen van schade aan jouw eigen auto, moet je rekening houden met een terugval in schadevrije jaren.
Toch heeft niet iedere schade effect op de korting. Bij de meeste autoverzekeringen gaat het dan om schades veroorzaakt door bijvoorbeeld:

  • Diefstal van de auto
  • Braakschade
  • De gevolgen van storm
  • Brandschade
  • Ruitbreuk en reparatie van de ruit (de zgn. 'putjes')
  • Aanrijding met loslopende dieren
  • En sommige aanrijdingen met fietsers

De verzekeraar verhaalt de schade voor jou op de tegenpartij

Nee, dat is niet altijd het geval. Bij schade veroorzaakt door een ander verhaalt de verzekeraar de schade voor jou als je WA casco (all-risks) verzekerd bent.
Is jouw auto alleen WA of WA beperkt casco verzekerd, dan hoeft jouw verzekering geen uitkering te doen. En dus zal jouw verzekering jouw schade ook niet voor je verhalen op de schuldige tegenpartij. Dit kun je ondervangen door het kiezen voor de aanvullende verhaalsbijstandsverzekering of de rechtsbijstandsverzekering. In dat geval zorgt de aanvullende verzekering ervoor, dat jouw schade toch wordt verhaald. 

All risk autoverzekering biedt overal dekking tegen

De term ‘all risk’ betekent inderdaad alle risico’s, maar helaas biedt de autoverzekering niet overal dekking tegen. Wie bijvoorbeeld rijdt onder invloed van drank of drugs zal vaak maar moeilijk, of zelfs helemaal niet, een beroep op de verzekering kunnen doen. In dergelijke gevallen kan de verzekeraar een al gedane uitkering zelfs nog op jou gaan verhalen. En natuurlijk is ook opzettelijk veroorzaakte schade niet verzekerd.
Daarnaast zijn nog een paar uitsluitingen van toepassing, die we ook zien bij andere schadeverzekeringen, namelijk schade veroorzaakt tijdens een oorlog en schade door een atoomkernreactie. De gevolgen daarvan kunnen voor verzekeraars zo groot zijn, dat ze de schadelast niet meer kunnen dragen. 

De WA casco autoverzekering is de beste keuze

Ook dat is niet altijd waar.
Voor een nieuwe auto is de WA casco dekking natuurlijk de beste keuze, maar naarmate de auto steeds ouder en dus steeds minder waard wordt, zal het steeds minder raadzaam worden de auto WA-casco verzekerd te laten. Terug stappen naar WA beperkt casco of zelfs naar uitsluitend WA kan dan verstandig worden. Alhoewel daar dan ook de geldende korting een rol bij speelt. 

Met 10 jaren rijervaring heb je 10 schadevrije jaren

Ook dat hoeft niet altijd waar te zijn. 10 jaar schadevrij rijden in de auto van een ander (bijvoorbeeld van je vader) levert nog geen rechten op extra korting op. Je bouwt schadevrije jaren alleen op door een auto te verzekeren op jouw naam. Bij één jaar niet claimen op de autoverzekering bouw je één schadevrij jaar op. Maar bij een geclaimde schade verlies je in één keer weer 5 schadevrije jaren. En dat maakt het soms weer interessant om een kleine schade dan toch maar voor eigen rekening te nemen. 

Lastig?

Op zich valt dat wel mee. Maar van ons mag je in ieder geval verwachten, dat wij goed voor je blijven controleren wat verstandig is om te doen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens